Rituelen

Rituelen helpen je om de overgang naar een nieuwe levensfase te maken. Om goed afscheid te nemen en verder te kunnen gaan. Een ritueel is een mooie manier om de verbinding tussen mensen te bekrachtigen. Ik zet rituelen bovendien regelmatig in bij processen van heling en transformatie.

Rituelen werken:

  • verbindend
  • helend
  • transformerend

Vuurritueel bij trouwceremonie

De kracht van een ritueel valt of staat met de mate waarin de deelnemers zich ermee verbinden. Dit begint met actief meedoen. De krachtigste rituelen zijn die waarin iedereen actief een beweging maakt of iets uitspreekt. Deelnemers moeten de beweging die ze maken herkennen en zonder erover na te denken kunnen uitvoeren. Rituele bewegingen en woorden raken, in al hun eenvoud, de essentie.

Een krachtig ritueel vergt een goede voorbereiding. De rituelen die ik begeleid zijn vaak het slotstuk van een proces. Bijvoorbeeld een proces waarin je nadenkt over jullie verbinding en de beloftes die je elkaar wilt doen. Of een proces gericht op persoonlijke ontwikkeling waarin jij wonden heelt, oude overtuigingen loslaat en ruimte maakt voor een leven vanuit verbinding met je eigen verlangen, talenten en wensen.

Ook wanneer jij een overgangsritueel wilt, bepaalt het proces dat hieraan voorafgaat de kracht van het ritueel. Ik begeleid daarom niet alleen rituelen, maar ook de bijbehorende processen.

Marlijn Nijboer

Marlijn Nijboer

Rituelen: welke soorten bied ik aan

Ik ontwerp en begeleid rituelen in het kader van:

  1. Trouwceremonies met jullie verhaal als rode draad. Lees meer.
  2. De overgang naar een volgende levensfase, bijvoorbeeld:
    – vrouwen die bewust de overgang naar de fase van de wijze vrouw willen maken.
    – zonen en dochters die de overgang naar resp. vader en moeder willen maken.
  3. Coaching: het ritueel is dan gericht op het helen van oude wonden en het loslaten van de beperkende overtuigingen die je hierdoor ontwikkelde. Het kan hierbij ook gaan om wonden die van generatie op generatie zijn doorgegeven en nu in jouw leven een rol spelen.

Waarom mijn rituelen krachtig zijn

Mijn rituelen ontlenen hun kracht aan het feit dat ik ze niet alleen in verbinding met jou of jullie ontwerp, maar waar nodig ook in verbinding met jouw familiesysteem en altijd ook in verbinding met het collectieve veld waarvan wij allemaal onderdeel zijn.

Voorbeelden van rituelen

{

Voorbeeld ritueel: dank betuigen aan moeder aarde

Het was rond midzomer, de coronamaatregelen waren wat versoepeld en ik leidde een groepje vrouwen tijdens een wandeling door een bijzonder gebied. We hadden behoefte om stil te staan bij de waarde van de natuur en de geschenken die de aarde ons geeft. Ik vroeg iedereen om van te voren op te schrijven waarvoor ze moeder aarde dankbaar waren en daar een passend geschenk bij te zoeken. Voorafgaand aan het ritueel nodigde ik iemand uit om moeder aarde te representeren en in het midden van de kring van vrouwen te gaan staan. De deelnemers stapten één voor één naar haar toe, spraken hun dankbaarheid uit en overhandigden hun geschenk. Het ritueel werkte verbindend in meerdere lagen. 

{

Voorbeeld ritueel: Vision Quest

Iemand wilde een vision quest, maar vooral ook de overgang maken van ‘zoon’ naar ‘vader’. Gedurende twee maanden bereidde ik hem hierop voor. Daarbij nodigde ik hem oa uit om op zoek te gaan naar zijn essentie en los te laten wat niet meer voedt, ook als dit relaties met mensen zijn. Op zijn verjaardag, die in deze periode viel, deed ik een ritueel dat hem bij uitstek zijn verbondenheid met alle aanwezigen liet voelen. Vier vrienden begeleidden hem het bos in, waar hij drie dagen en nachten zou verblijven. Ze deden dit in een rituele tocht, als onderdeel van een groter overgangsritueel waarin zij eerst de windrichtingen en daarna verschillende generaties mannen vertegenwoordigden.

Lees hier zijn eigen verhaal

Zo komen we tot een passend ritueel

1. Contact

Jij of jullie mailen of bellen mij. We kijken samen naar jullie of jouw vraag en ik beoordeel of je bij mij aan het juiste adres bent. Is dit het geval dan maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

2. Kennismakingsgesprek

We gaan dieper in op jouw of jullie vraag, behoefte en verlangen. Ik vertel welke mogelijkheden ik zie en welk proces ik met jullie wil ingaan. Aan het eind van dit gesprek beslis jij of je met mij verder wilt.

3. Proces en ritueel

We gaan samen het proces in. Ik nodig je uit om actief betrokken te zijn en bied de nodige ondersteuninig. Jullie wensen en behoeften vertaal ik in een ritueel of ceremonie op maat.

Benieuwd naar een passend ritueel?

Neem vrijblijvend contact met me op. Misschien wil je ook eerst nog meer lezen over mij!