PRIVACYVERKLARING

Marlijn Nijboer kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Marlijn Nijboer en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, via de mail of telefonisch, aan Marlijn Nijboer verstrekt. Uw gegevens worden bovendien verwerkt wanneer u zich via deze site aanmeldt voor de nieuwsbrief van Marlijn Nijboer. Marlijn Nijboer kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en uw mailadres. 

 

WAAROM MARLIJN NIJBOER GEGEVENS NODIG HEEFT

Marlijn Nijboer verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen. Dit gebeurt uitsluitend wanneer u zelf om contact verzoekt of wanneer u een klantrelatie met Marlijn Nijboer bent aangegaan. Uw gegevens worden dan gebruikt om een factuur te kunnen sturen of om, in het kader van een aanmelding of opdracht, overleg te voeren.

 

HOE LANG MARLIJN NIJBOER GEGEVENS BEWAART

Marlijn Nijboer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Marlijn Nijboer verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Behalve dan om te voldoen aan de wettelijke verplichting Privacyverklaring. Gezien alle commotie over privacy kijkt Marlijn Nijboer ook dan eerst of het verzoek van een betrouwbare instantie komt.  

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar marlijn@marlijnnijboer.nl Marlijn Nijboer zal zo snel mogelijk reageren. Normaal gesproken is dit binnen 24 uur, in de weekends en tijdens vakantie kan het maximaal vier weken duren voordat ik reageer.

 

BEVEILIGEN

Marlijn Nijboer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Marlijn Nijboer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met:

 Marlijn Nijboer , Menno van Coehoornstraat 2, 9801EW Zuidhorn

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02090117

Telefoonnummer: 06 51560397

marlijn@marlijnnijboer.nl