Onderwijs

Zichtbaar worden

‘Kun je ons helpen onze school zichtbaar te maken?’: dat is de vraag waarmee veel directeuren van basisscholen bij mij aankloppen. De school ondervindt stevige concurrentie en dreigt in een negatieve spiraal terecht te komen of zit daar al in. Na een kennismakingsgesprek ga ik een middag met het team aan de slag. Ik onderzoek waar het team voor gaat en op welke waarden het bouwt. We kijken naar het verlangen van het team, de kracht van de school en de kansen die er liggen. De opbrengst van deze middag verwerk ik in een analyse van kracht, zwakte, verlangen en valkuil van het team en kansen voor de verdere ontwikkeling van de school. Soms is de conclusie dat een school zoveel doet dat het logisch is dat de buitenwereld niet begrijpt waar de school voor gaat en staat. Andere keren heeft een team ook de neiging zichzelf en de eigen kracht en kwaliteiten onzichtbaar te maken. Of werkt het zo hard dat het geen ruimte ervaart om de school krachtig in de wereld te zetten of andere keuzes te maken. Werkdruk en angst leiden er vaak toe dat de energie uit een team weglekt.

Een helder verhaal 

Wat de oorzaak ook is: een helder verhaal, dat verbonden is met de drijfveren en de kracht van team en school, is de oplossing. De basis voor dit verhaal is in iedere school waarop ik aan de slag ga aanwezig. Ik breng deze basis in beeld, verbind het met de unieke kracht en het verlangen van het team en schets waar nodig ontwikkelingskansen. De keuzes van het team, en soms ook van het bestuur, verwerk ik vervolgens in een missie, visie en waarden. Samen vormen zij de basis voor het verhaal van de school. Een verhaal dat heldere keuzes mogelijk maakt en de kans biedt om de school krachtig neer te zetten.  Een verhaal ook dat het team energie geeft. En dat straalt uit naar de buitenwereld. 

Een goed verhaal:

  • functioneert als vliegwiel voor ontwikkeling
  • maakt heldere keuzes mogelijk
  • bezielt, inspireert en enthousiasmeert
  • maakt dat je een organisatie of product krachtig en onderscheidend kunt neerzetten


Mijn aanbod

Visieontwikkeling

Tijdens een studiemiddag gaan we op zoek naar jullie unieke kracht, verlangen, drijfveren, valkuilen en ontwikkelkansen. Ik onderzoek waar jullie voor gaan, welke waarden onder jullie handelen liggen en welk verhaal in basis al aanwezig is.

Resultaat: een heldere analyse, als basis voor duidelijke keuzes voor de ontwikkeling van jullie school en aansluitend een missie, visie en waarden.

Teamcoaching

Soms zorgen belemmerende overtuigingen ervoor dat een team er niet in slaagt andere keuzes te maken. Teamcoaching kan die overtuigingen in beeld brengen en ervoor zorgen dat het team ze los kan laten. In één middag onderzoeken we de overtuigingen die jullie in de weg staan en reik ik jullie handvatten aan om hiermee om te gaan.  Waar nodig coach ik jullie daarna nog een tweede dagdeel.

Communicatie

Zichtbaarheid vergt ook dat het verhaal van de school krachtig in de wereld wordt gezet. Ik ondersteun scholen hierbij in de vorm van communicatieadvisering, het formuleren van de uitgangspunten voor een nieuw logo, het waar nodig ontwikkelen van een nieuwe naam voor de school, het ontwikkelen van de schoolgids of bijvoorbeeld een kaart waarop het verhaal van de school onderscheidend wordt neergezet. 

Samenwerking biedt meer!

Niet alleen woorden, ook illustraties en vormgeving dragen bij aan het krachtig en coherent neerzetten van jullie verhaal. De vormgeefster waarmee ik samenwerk, kan dit verhaal  vertalen in een passend logo. Samen met haar ontwikkel ik ook bijzondere, creatieve producten. Een jonge illustrator tekent voor de unieke verbeelding van jullie verhaal. Cocreatie leidt tot producten waarvan onze klanten blij worden. 

 

 

Wil jij weten wat ik voor jouw school of onderwijsstichting kan betekenen? Mail dan: marlijn@marlijnnijboer.nl  Wees welkom! 

Wat klanten zeggen

Joke Broekema

openbare basisschool Calluna Ede:

 

‘Marlijn heeft precies de juiste woorden gegeven aan ons verhaal. Het heeft ons versterkt en zelfbewust gemaakt en geeft ons alle ruimte om te stralen en te groeien.’

Jan Kroon

lid College van Bestuur Catent:

‘Marlijn verstaat de kunst om in te dalen in de organisatie en kan als geen ander luisteren naar dat wat in de organisatie leeft. Keer op keer slaagde zij erin om vanuit de diversiteit aan inbreng van medewerkers een herkenbaar en duidelijk verhaal te schrijven.

Haar creativiteit van denken en spitsvondige wijze van vraagstelling leidden altijd tot mooie resultaten’.