Achter ieder mens staat een lange lijn van voorouders, ieder levensverhaal is onderdeel van een veel groter verhaal en het grote verhaal van het leven daaromheen. Onze wortels zijn verbonden met de wortels van vele anderen die hier leven, leefden en zullen leven. Wortels van mensen, maar ook van al het andere leven op aarde. Ook onze ziel is onderdeel van en verbonden met een groepsziel en de collectieve ziel daaromheen.

Veel mensen ervaren in de natuur een diep gevoel van verbondenheid. Het mooie is dat we daarin niet zoveel afwijken van de mensen die hier meer dan 10.000 jaar geleden rondtrokken en de eerste mensen die zich hier zo’n 5000 tot 7000 jaar geleden vestigden. Voor hen was alles in de natuur bezield en kind van Moeder Aarde. Er loopt een lange voorouderlijke lijn van deze mensen naar ons, van moedergodin naar god de vader, van vertrouwen op wat je voelt naar vertrouwen op wat je ziet en van intuïtie naar kennis. Een lijn die in onze tijd weer lijkt te veranderen: veel mensen zoeken opnieuw verbinding met de natuur, ervaren dat ook bomen een ziel hebben, raken ontroerd door de plekken in het landschap die ooit voor mensen heilig waren en de verhalen die daar ook nu nog voelbaar aanwezig zijn.

In deze cursus gaan we, vanuit sjamanistisch perspectief, aan de slag met de verbinding van ons leven en ons eigen verhaal met de grotere verhalen van het leven daaromheen. De cursus beslaat drie blokken, die ieder uit twee middagen en een dag bestaan. De middagen werken we binnen, tijdens de hele dagen gaan we buiten aan de slag. In het tweede blok loopt deze dag van 17.00 uur tot 23.00 uur. Ik bied je de kans om je eerst uitsluitend voor het eerste blok aan te melden en daarna te beslissen of je ook de beide andere blokken wilt meedoen. Als er ruimte is, kun je er bovendien voor kiezen om uitsluitend het tweede of derde blok mee te doen.

Programma:

Blok 1: de voorouders
20 maart, 13.00 uur tot 17.00 uur: van moedergodin via Wodan en Freya naar god de vader en…..    .Je leert over de geloofsgeschiedenis van de voorouders, we onderzoeken deze lijn, je voelt de energie van de verschillende godinnen en goden, ontdekt wat ze jou vertellen en waar jij verbinding ervaart. Deze middag biedt je ook handvatten om verder te werken met de energie van één of meerdere goden/godinnen en hier een diepere verbinding mee aan te gaan. We onderzoeken, als groep, de volgende stap op de lijn.
3 april, 13.00 uur tot 17.00 uur: verbinding met de voorouders. Je eigen voorouders dichterbij en verder weg, het collectieve voorouderlijke veld. We gaan verbinden, luisteren, ervaren waar kracht zit en waar niet, ontdekken, voelen en helen.
17 april, 10.00 tot 16.00 uur: heilige, voorouderlijke, plekken in het landschap. We bezoeken een aantal plekken op de Hondsrug die heilig waren voor de voorouders, verbinden ons met deze plekken en de mensen die ermee verbonden zijn. In het veld vertel ik je ook waarom deze plekken voor de voorouders belangrijk waren, nodig ik je misschien wel uit om anders te kijken dan je gewend bent en vooral ook zelf te voelen en te ervaren welke verhalen hier verteld worden. Je zet de eerste stappen in het werken met landschapsenergie.

Blok 2: de ziel
8 mei, 13.00 uur tot 17.00 uur: werken met de ziel. Je maakt verbinding met je eigen ziel, de ziel van de ander en je familieziel. We werken met verschillende soorten opstellingen, laten onze ziel zingen, zingen voor de ziel van de ander en werken met de kracht van gedichten, woorden en verhalen die een medicijn voor de ziel zijn.
5 juni, 13.00 uur tot 17.00 uur: de bezielde wereld buiten de mens. We gaan werken met bezielde voorwerpen, verbinding maken met de ziel van een steen, plant of boom, werken met een bezielde drum en drummen in verbinding met de ziel van iemand of iets anders. We onderzoeken het bezielde land(schap) en de kracht van een aantal dieren, in verbinding met jou.
19 juni, 17.00 uur tot 23.00 uur: het bezielde landschap. Het is bijna midzomer. We gaan de natuur in om te ervaren dat alles bezield is, ons daarmee te verbinden en in verbinding met de ziel van het landschap, de boom, een plant of een dier te zingen en te drummen. Ik nodig je uit om een tijdje alleen te zitten, je te verbinden met de natuur en in stilte te horen wat deze je te vertellen heeft. We ervaren de kracht van het leven en doen een ceremonie voor de zon die bijna zijn hoogste punt bereikt heeft.

Blok 3: rituelen
18 september, 13.00 uur tot 17.00 uur: offers en andere rituelen. We gaan kijken naar de offers die onze voorouders brachten en de offers die wij brengen, praten over de rituelen in ons eigen leven en de functie hiervan, ervaren de kracht van rituelen, werken met een aantal systemische rituelen en zetten samen een krachtig ritueel neer.
25 september, 13.00 uur tot 17.00 uur: (ritueel) werken met het levenswiel. Je maakt kennis met het levenswiel, leert over de betekenis van de richtingen en ontdekt wat het werken met het wiel jou kan brengen. We gaan, op basis van vragen uit de groep, werken met het wiel en verbinden hier ook rituelen mee.
9 oktober, 10.00 uur tot 16.00: het rituele landschap. We bezoeken enkele rituele plekken in het landschap, onderzoeken de energie ervan, verbinden ons ermee, zingen of drummen ervoor en voeren een ritueel uit.

Cursuslocatie: de middagen werken we aan de Menno van Coehoornstraat 2 in Zuidhorn. De locaties voor de buitendagen worden tzt bekendgemaakt. Aantal deelnemers: minimaal zes en maximaal acht Data en tijden: staan in de blokken. Prijzen: als jij je direct voor de hele cursus aanmeldt, betaal je € 795,00. De prijs van 1 blok bedraagt € 295,00. Besluit je na het eerste blok om je ook voor het tweede en derde blok aan te melden, dan betaal je voor beide blokken samen € 520,00. Je aanmelding is definitief na betaling van het cursusgeld. Afmelding: is gratis tot vier weken voor aanvang van de cursus of het blok waarvoor jij je hebt aangemeld. Meld je je twee weken voor aanvang af, dan betaal je de helft van het cursusgeld. Daarna ben je het volledige bedrag verschuldigd. Meer informatie en aanmelding: marlijn@marlijnnijboer.nl

Ten slotte: Ik ben, door Linda Wormhoudt, opgeleid in het sjamanisme van Noordwest Europa en verbond mij, in navolging van haar, met het sjamanisme van het gebied waarin wij leven. Onze eigen wortels dus.Daan van Kampenhout liet mij kennismaken met systemische rituelen en de kracht daarvan ervaren. De afgelopen zeven jaar onderzocht ik hunebedden en grafheuvels, verbond ik mij met de verhalen die hier verteld worden en nam een groot aantal mensen mee met de uitnodiging om de energie op deze plekken te voelen. Regelmatig deden we daarbij ook rituelen. Ik deed, voelend, onderzoek naar het verhaal van de ‘mythische’ stad Hunsow en voormalige priesteressentempels in Drenthe. Bovenal verbond ik mij met de rendierjagers die hier duizenden jaren geleden voor ons liepen, zich verbonden met de natuur en de grote keien die hier ook toen al lagen. Mensen die elkaar ’s avonds bij het vuur verhalen vertelden, in volle verbinding met de vuurplaatsen van de overledenen boven hen. Vuurplaatsen die wij in onze tijd sterren noemen.

Nieuwsgierig naar mijn andere aanbod voor jou? Klik dan hier.  Wil je nog meer weten over mij? Klik dan hier!